Algemene voorwaarden Jouéco winactiemaand

1. Winacties worden uitgeschreven door Jouéco® gevestigd te Waddinxveen, Nederland. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een like en reactie hebt gegeven op een winactiemaand bericht. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. De winnaar woont in Nederland.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via een privébericht op Facebook, waarmee aan de actie is deelgenomen. Tevens maken we de namen bekend op de Jouéco Facebookpagina.

10. Jouéco® kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

Jouéco® behoudt het recht om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of te weigeren voor deelname in het geval van onder andere overtreding van de spelregels of het beïnvloeden van de campagne. De aangifte van eventuele kansspelbelasting en de betaling daarvan komt voor rekening van de winnaars.

11. Medewerkers van Jouéco® zijn uitgesloten van deelname aan de campagne.

12. Over uitslagen van de campagne wordt niet gecorrespondeerd.

De te winnen prijs betreft Jouéco houten speelgoed. De leverancier van de prijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.

Bij weigering van inontvangstneming of bij loze contactmomenten is Jouéco® gerechtigd eventueel een nieuwe winnaar aan te wijzen.

Alle deelnemers gaan akkoord met de algemene en campagne voorwaarden.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Jouéco® voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Jouéco®

16. Jouéco® handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Jouéco®, Coenecooop 570, 2741 PT Waddinxveen, Nederland. E-mail: info@joueco.com.
Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

19. Op deze campagne, de spelvoorwaarden en alle met de campagne verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Coenecoop 570
2741 PT Waddinxveen, Nederland

Postadres

Postbus 451
2740 AL Waddinxveen, Nederland

T: +31(0)182-632326
F: +31(0)182-632320
E: info@joueco.nl

Contactformulier

#1
#2
*Verplichte velden